Malá města • 2016

Město Šlapanice

IČO 00282651

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice
Provádění vrtů
2
Ø3 v odvětví
Víceúčelový atletický areál ZŠ Šlapanice
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
3
Ø4 v odvětví
Revitalizace návsi v Bedřichovicích-Bedřichovice nad temží
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
7
Ø5 v odvětví
Moderní elektronický úřad Šlapanice
Systémové a podpůrné služby
3
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
1 69 798 876
Stump - Geospol s.r.o.
1 33 045 632
Swietelsky stavební s.r.o.
2 18 288 526
Tomireko, s.r.o.
1 11 500 000
C System Cz a.s.
1 5 619 111
Ostatní dodavatelé 5 14 959 585

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 60% (3 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

47%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,13

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 45% (5 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 18% (2 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 27% (3 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 18% (2 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 9% (1 z 11)