Malá města • 2016

Město Krupka

IČO 00266418

Konkurence je nedostatečná. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

21%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Krupka č.p. 32 – rekonstrukce pro MÚ
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Realizace úspor energií – ZŠ MARŠOV, Karla Čapka 270, Krupka
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Přestavba bývalé fary na hasičské muzeum, Husitská č.p. 93
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Obnova parku Herty Lindnerové Krupka
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Sportovní hala Krupka - realizace úspor energií
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
7 46 328 043
Nepro stavební a.s.
2 35 715 937
Mature Teplice s.r.o.
5 23 381 894
Stavmart s.r.o.
7 20 243 158
Khl-eko, a.s.
4 10 419 696
Ostatní dodavatelé 5 19 370 469

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 25% (1 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 27% (8 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 10% (3 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 30)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 30)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 30)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 30)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 30)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 30)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (1 z 30)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (4 z 30)