Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Krupka

IČO 00266418

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

31%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MATURE TEPLICE s.r.o.
5 27 006 625
STAVMART s.r.o.
5 15 725 747
NEPRO stavební a.s.
1 12 885 716
HERKUL a.s.
1 9 004 877
KHL-EKO, a.s.
4 4 969 053
Ostatní dodavatelé 12 13 724 421

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 33% (2 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 195 487 182
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 703 356 362
Nákupy celkem 898 843 544

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

67%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

62%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 32)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 32)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 32)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 32)
Chybné IČO zadavatele 3% (1 z 32)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 32)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 32)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 32)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

24%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 52% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,10 (Průměrný počet chyb na zakázku)