Malá města • 2016

Město Břidličná

IČO 00295906

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba sportovního areálu a rekonstrukce tělocvičny v městě Břidličná – Výběr dodavatele stavby
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
13
Ø4 v odvětví
Realizace úspor energie na objektu Mateřské školy Břidličná
Stavební úpravy budov mateřských škol
4
Ø5 v odvětví
Úspora energie objektu č.p. 178
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Zkvalitnění nakládaní s bioodpadem
Motorová vozidla
3
Ø3 v odvětví
Výstavba sportovního areálu a rekonstrukce tělocvičny v městě Břidličná – Výběr dodavatele stavby – Lezecká stěna
Stěny na šplhání
1
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Nosta, s.r.o.
2 9 092 000
San-jv s. r. o.
1 5 440 086
Svovaltrend s.r.o.
1 3 593 694
Unikont Group s.r.o.
1 2 799 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 40% (2 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

72%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 40% (2 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (1 z 5)