Malá města • 2016

Obec Bílovice nad Svitavou

IČO 00281581

Dobrý zadavatel. Konkurence je nedostatečná. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

45.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„V 00034 – revitalizace středu obce“
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
3
Ø5 v odvětví
Dopravní uzel IDS
Stavební práce na městské výstavbě
8
Ø5 v odvětví
„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou“
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Bílovice nad Svitavou
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
„V 00008 – kropicí vůz“
Vozidla silniční údržby
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Komfort,a.s.
1 44 400 000
Skanska a.s.
1 13 360 031
Cergomont s.r.o.
1 5 133 526
Tht Polička, s.r.o.
1 4 190 000
Nilfisk s.r.o.
1 2 829 010
Ostatní dodavatelé 3 5 486 942

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 33% (1 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (2 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (2 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (1 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (1 z 8)