Malá města • 2016

Město Velká Bystřice

IČO 00299651

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Centrem Velké Bystřice čistou nohou – II etapa
Výstavba vedlejších komunikací
5
Ø6 v odvětví
Odpadové centrum Velká Bystřice
Výstavba zařízení na zpracování odpadu
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a dostavba Kulturního domu Nadační
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
14
Ø3 v odvětví
Centrem Velké Bystřice čistou nohou – III. etapa
Výstavba vedlejších komunikací
14
Ø6 v odvětví
Centrem Velké Bystřice čistou nohou – IV. etapa
Výstavba vedlejších komunikací
3
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Skanska a.s.
1 10 868 639
Lindaur Stavby s.r.o.
1 9 363 816
Lawstav, s.r.o.
1 9 197 000
Eurovia Cs, a.s.
1 8 980 760
Strabag a.s.
1 7 948 818
Ostatní dodavatelé 3 11 366 956

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 75% (3 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (1 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (2 z 8)