Malá města • 2016

Město Nové Hrady

IČO 00245267

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba a zkapacitnění místních komunikací v Nových Hradech, CZ.1.14/1.5.00/31.02989
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
8
Ø6 v odvětví
Výstavba a zkapacitnění místních komunikací v Nových Hradech, CZ.1.14/1.5.00/31.02989 - dodatečné stavební práce
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
1
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti Centra volnočasových aktivit v Nových Hradech
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
REKULTIVACE SKLÁDKY ODPADU JIŽNÍ MĚSTO NOVÉ HRADY, akceptační číslo: 11085644; CZ.1.02/4.1.00/11.11090
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ NOVÉ HRADY – III. ETAPA
Stavební práce na výstavbě kanalizace
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eurovia Cs, a.s.
2 26 753 176
Tangenta, spol. s r.o.
2 14 443 966
Quail spol. s r.o.
1 5 997 599
Nilfisk s.r.o.
1 2 380 000
Marius Pedersen a.s.
2 3 761

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

29%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Výstavba a zkapacitnění místních komunikací v Nových Hradech, CZ.1.14/1.5.00/31.02989 - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
13 300 201

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 38% (3 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 12% (1 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 25% (2 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (1 z 8)