Malá města • 2016

Město Plesná

IČO 00254169

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení ZŠ Plesná, Školní 254
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Stavební úprava ulice Školní a parkování u ZŠ Plesná
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
7
Ø6 v odvětví
Kulturní dům Plesná - 1.etapa rekonstrukce - turistické centrum
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Kulturní dům Plesná - 2.etapa rekonstrukce
Rekonstrukce budov
3
Ø5 v odvětví
Kompostování v obci Plesná
Kompostovače
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavby Is, s.r.o.
3 21 783 355
Tercom s.r.o.
1 10 858 792
Elči s.r.o.
1 3 391 429
Colormax s.r.o.
1 3 227 019
Energreen Projekt s.r.o.
1 2 985 000
Ostatní dodavatelé 2 2 114 222

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 67% (2 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (1 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (2 z 9)