Malá města • 2016

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

IČO 49457004

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

144.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Čebín - rekonstrukce kanalizace, obec Sentice - stoková síť
Stavební práce na výstavbě kanalizace
4
Ø5 v odvětví
Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě-stavba Železné, 2.etapa
Stavební práce na výstavbě kanalizace
4
Ø5 v odvětví
Tišnov "Za Mlýnem" - výstavba kanalizace a rekonstrukce komunikací
Stavební práce na výstavbě kanalizace
17
Ø5 v odvětví
Obec Šerkovice - Stoková síť
Kanalizace
10
Ø6 v odvětví
Čebín – rekonstrukce kanalizace, obec Sentice – stoková síť – dodatečné stavební práce č. 2
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

24%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
3 130 634 953
Mertastav s.r.o.
3 91 703 641
Česká spořitelna, a.s.
1 2 051 311

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

94%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (2 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 57% (4 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 7)