Malá města • 2016

Město Jiříkov

IČO 00261424

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Warex spol. s r.o.
1 16 638 063
Děčínský stavební podnik s.r.o.
2 7 736 781
Elstav Jk, s.r.o.
1 7 497 060
Gardenline s.r.o.
1 4 382 474
Česká spořitelna, a.s.
1 3 492 563
Ostatní dodavatelé 5 8 746 834

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 - snížení energetické náročnosti - dokončení stavebních prací – dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
139 949

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (2 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 9% (1 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 11)