Malá města • 2016

Město Nasavrky

IČO 00270580

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nasavrky II. etapa, dostavba kanalizace
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací a centra města Nasavrky
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
4
Ø6 v odvětví
Kanalizační přípojky - Nasavrky II. etapa, dostavba kanalizace
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
7
Ø5 v odvětví
Protipovodňová opatření pro město Nasavrky
Prevence záplav
3
Ø3 v odvětví
Revitalizace zeleně v městě Nasavrky
Služby vysazování a údržby zelených ploch
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

18%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kvis Pardubice a.s.
2 33 930 548
Swietelsky stavební s.r.o.
1 8 540 956
Tbo s.r.o.
1 2 350 421
Libor Mrázek
1 1 458 358

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (1 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (1 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

65%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 60% (3 z 5)