Malá města • 2016

Městys Lázně Toušeň

IČO 00240893

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH TOUŠEŇ - II. ETAPA
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH TOUŠEŇ
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
„ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ KAPACIT MŠ NEHVIZDSKÁ LÁZNĚ TOUŠEŇ“
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Svoz bioodpadu v Lázních Toušeň - I. etapa
Vozidla na odpadky
3
Ø3 v odvětví
„Vybudování podzemních kontejnerů v městysi Lázně Toušeň“
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
M - Silnice a.s.
1 25 999 122
Společnost T.a.q. s.r.o.
1 14 375 842
Rybář stavební s.r.o.
1 7 407 481
Unikont Group s.r.o.
2 4 426 000
Osk Praha s.r.o.
1 2 310 024
Ostatní dodavatelé 1 1 986 686

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 43% (3 z 7)
Chybné IČO zadavatele 14% (1 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (1 z 7)