Malá města • 2016

Město Rumburk

IČO 00261602

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

31%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění komplexních služeb při nakládání s odpady na území města Rumburk
Sběr odpadu
2
Ø3 v odvětví
„ZŠ Tyršova Rumburk - rekonstrukce tělocvičny“
Rekonstrukce budov
4
Ø5 v odvětví
Zimní údržba místních komunikací města Rumburk
Odklízení sněhu
3
Ø3 v odvětví
„Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk“
Zahradnické služby
3
Ø6 v odvětví
"Sdružené služby dodávek zemního plynu pro město Rumburk"
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
2 22 262 320
Wakos, s.r.o.
1 14 730 300
Ep Energy Trading, a.s.
2 4 898 678
Zeps s.r.o.
1 4 763 500
Amper Market, a.s.
2 4 009 057
Ostatní dodavatelé 3 6 757 864

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 67% (2 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

75%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro město Rumburk
Neuveden
2 449 339
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Rumburk
Neuveden
1 607 194

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (1 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 27% (3 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

70%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 36% (4 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (2 z 11)