Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Bechyně

IČO 00252069

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

24.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
E.ON Energie, a.s.
1 11 614 200
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 9 995 900
THT Polička, s.r.o.
1 5 855 000
Stanislav Návrat
1 5 255 000
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 1 914 458
Ostatní dodavatelé 1 907 341

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 100% (3 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 63 870 813
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 295 467 545
Nákupy celkem 359 338 359

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (1 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 43% (3 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

93%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,29 (Průměrný počet chyb na zakázku)