Malá města • 2016

Město Horšovský Týn

IČO 00253383

O zakázky je dostatečná konkurence. Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Odkanalizování města Horšovský Týn, čát Horšov
Stavební práce na výstavbě kanalizace
11
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce Plzeňské ulice, Horšovský Týn - I., II. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
10
Ø5 v odvětví
Obytná zóna, Lidická ulice - I.etapa, Horšovský Týn - technická a dopravní infrastruktura
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
7
Ø6 v odvětví
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Horšovský Týn
Hlavní počítače
2
Ø2 v odvětví
Horšovský Týn, ZUŠ - půdní vestavba učeben
Stavební úpravy školních budov
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pohl cz, a.s.
1 7 292 626
Eurovia Cs, a.s.
1 5 870 251
Silnice Horšovský Týn a. s.
1 4 448 000
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 3 421 400
Stafiko stav s.r.o.
1 2 299 099
Ostatní dodavatelé 2 2 774 327

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

62%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 14% (1 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 29% (2 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 14% (1 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (1 z 7)