Malá města • 2016

Město Nová Role

IČO 00254819

Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nová Role – Mezirolí - Komunikační systém obce Mezirolí - páteřní komunikace
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Stavební práce pro zřízení základní umělecké školy v Nové Roli
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Nová Role - ulice Na Bouchalce
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role – SO-02 Zřízení domu dětí a knihovny
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
10
Ø4 v odvětví
Dodatečné stavební práce v rámci stavby - Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role – SO-02 Zřízení domu dětí a knihovny
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
1
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

27%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Colas Cz, a.s.
1 42 849 795
Stavso s.r.o.
1 7 801 916
Kv-building s.r.o.
2 6 829 408
Strabag a.s.
1 6 732 087

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodatečné stavební práce v rámci stavby - Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role – SO-02 Zřízení domu dětí a knihovny
Dodatečné práce
254 569

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (1 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)