Malá města • 2016

Město Plasy

IČO 00258245

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Plasy - místní komunikace, část Střelnice
Stavební úpravy pro komunikace
14
Ø5 v odvětví
Snížení prašnosti ve městě Plasy
Zametací vozy s vysavačem
4
Ø3 v odvětví
Základní škola Plasy - výměna oken v pavilonech P1, P2 a CH
Instalace oken
8
Ø5 v odvětví
Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání - dodatečné stavební práce II.
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hochtief Cz a. s.
4 15 012 365
Henstav s.r.o.
1 7 736 878
Unikont Group s.r.o.
1 3 079 000
Window Holding a.s.
1 2 432 262
Arborea Rakovník s.r.o.
1 329 953

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání - dodatečné stavební práce II.
Dodatečné práce
1 549 788
Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání - dodatečné stavební práce III.
Dodatečné práce
529 574
Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání - dodatečné stavební práce I.
Dodatečné práce
410 951

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 62% (5 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

83%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (2 z 8)