Malá města • 2016

Město Vodňany

IČO 00251984

O zakázky je dostatečná konkurence. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

91.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

99%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Inženýrské sítě pro stavební parcely ve Vodňanech Na Kameni - 1. etapa
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy multifunkčního objektu v areálu Blanice ve Vodňanech
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Základní škola a Gymnázium Vodňany - zateplení
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti provozu polikliniky - Vodňany
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací - lokalita č. 1, 3 a 4
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
9
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Zvánovec a.s.
1 15 287 736
Proteren s.r.o.
1 11 853 950
Jindřich Parus, voda-plyn-topení spol. s r.o.
1 10 888 840
Š + H Bohunice, s.r.o.
1 8 221 803
Sam silnice a mosty a.s.
1 7 067 981
Ostatní dodavatelé 5 10 807 950

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

40%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (1 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (2 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (1 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (2 z 10)