Malá města • 2016

Obec Dalovice

IČO 00573213

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

144.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dokončení I. etapy společenského objektu Dalovice
Výstavba víceúčelových budov
2
Ø4 v odvětví
Společenský objekt Dalovice
Výstavba víceúčelových budov
6
Ø4 v odvětví
Společenský objekt Dalovice - 2. etapa, stavební práce dle opčního práva
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Dalovice - regenerace zámeckého parku
Zahradnické služby
3
Ø6 v odvětví
Dalovice - rekonstrukce části ulice Letní
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Engada Europe a.s.
3 27 823 910
Algon, a.s.
4 25 035 633
Petr Vykrut
1 3 185 323
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
1 2 845 688
Eurovia Cs, a.s.
1 2 664 994

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

52%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (3 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 10)