Malá města • 2016

Město Hulín

IČO 00287229

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

43%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Regenerace náměstí Míru v Hulíně
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
„Svoz směsného komunálního odpadu a provozování sběrného dvora ve městě Hulín“
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví
Svoz směsného komunálního odpadu a provozování sběrného dvora ve městě Hulín
Služby související s likvidací odpadů a odpady
4
Ø3 v odvětví
Zateplení budovy Kulturního klubu v Hulíně
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Lesopark "NIVKY"
Zahradnické služby
15
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Rovina, a.s.
1 21 351 233
Biopas, spol. s r.o.
3 9 913 703
Proving s.r.o.
1 3 589 000
H - Rekultivace, a.s.
1 3 315 107

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
„Svoz směsného komunálního odpadu a provozování sběrného dvora ve městě Hulín - JŘBU“
Krajní naléhavost
398 329

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (2 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

74%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (1 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 6)