Malá města • 2018

Obec Jirny

IČO 00240257

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

0%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Novostavba základní školy, tělocvičny, parkovací plochy a přípojek v obci Jirny
Výstavba základních škol
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace v ul. Cyrilovská "Nové Jirny"
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
2
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce komunikací Jirny
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
5
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Zlínstav a.s.
1 79 162 302
IMOS Brno, a.s.
1 79 162 302
GEOSAN GROUP a.s.
1 79 162 302
STRABAG a.s.
2 12 660 213

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 270 044 107
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -258 730 833
Nákupy celkem 11 313 274

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

0%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 67%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

70%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,20 (Průměrný počet chyb na zakázku)