Malá města • 2018

Obec Braškov

IČO 00234176

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

8%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Komunikace pro pěší Braškov, Valdek - Velká Dobrá II.
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
3
Ø7 v odvětví
Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov/II
Rekonstrukce budov
3
Ø4 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka pro obec Braškov
Cisternové automobilové stříkačky
1
Ø2 v odvětví
Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty z Braškova do Kyšic
Zahradnické služby
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Gardenline s.r.o.
1 11 761 910
Stavba Bartoš s.r.o.
1 6 324 739
THT Polička, s.r.o.
1 6 299 000
KHL-EKO, a.s.
1 1 938 474

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 42 970 483
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -39 195 269
Nákupy celkem 3 775 213

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

12%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,17 (Průměrný počet chyb na zakázku)