Malá města • 2018

Obec Zdiby

IČO 00241032

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby
Stavební práce na výstavbě kanalizace
7
Ø7 v odvětví
Vybudování nástavby ZŠ na budově MŠ - Zdiby
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v obci Zdiby
Výstavba silnic
7
Ø8 v odvětví
Nákup svozového vozu a kontejnerů na Bio odpad pro obec Zdiby
Specializovaná vozidla
2
Ø2 v odvětví
Oprava povrchu částí místních komunikací ul. Na Lada, Za Sokolovnou a Severní
Obnova povrchu vozovky
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
POHL cz, a.s.
1 21 493 065
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
1 21 493 065
GEOSAN GROUP a.s.
1 21 493 065
Auböck s.r.o.
1 18 194 561
TREPART s.r.o.
1 18 194 561
Ostatní dodavatelé 4 11 288 611

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 128 193 363
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -41 574 785
Nákupy celkem 86 618 578

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (2 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 33% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,83 (Průměrný počet chyb na zakázku)