Malá města • 2018

Město Chlumec

IČO 00391387

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

9%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec - II. etapa
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec – 1. etapa
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Pořízení cisternové automobilové stříkačky
Cisternové automobilové stříkačky
1
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce ulice Nad Školou
Práce na opravě silnic
2
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce VO ve městě Chlumec – výměna svítidel
Elektrické zdroje světla a svítidla
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Studio Jelínek s. r. o.
2 34 699 111
PRŮMSTAV, a.s.
1 26 499 112
THT Polička, s.r.o.
1 4 788 000
EUROVIA CS, a.s.
1 2 784 974
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
1 1 786 227

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 75 354 824
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 32 991 607
Nákupy celkem 108 346 431

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 20% (1 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,80 (Průměrný počet chyb na zakázku)