Malá města • 2018

Město Podbořany

IČO 00265365

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

19.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovní hala Podbořany
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
10
Ø4 v odvětví
Oprava komunikací ul. Na Kopci v Podbořanech
Stavební úpravy pro komunikace
12
Ø7 v odvětví
Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita Alpka IV
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita 15 parcel
Výstavba silnic
16
Ø8 v odvětví
Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita 11 parcel
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
FRK s.r.o.
1 34 695 549
STRABAG a.s.
1 13 261 470
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
1 9 358 400
STAMOZA, společnost s ručením omezeným
1 8 686 546
VERA, spol. s r.o.
2 5 820 375
Ostatní dodavatelé 3 11 348 222

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (4 z 8)
Necenová soutěž 0% (0 z 8)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 101 293 463
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 305 288 590
Nákupy celkem 406 582 053

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (1 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (2 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

81%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,78 (Průměrný počet chyb na zakázku)