Malá města • 2018

Město Suchdol nad Lužnicí

IČO 00247561

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

19.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
B.j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – NAPOJENÍ OSADY KLIKOV NA VEŘEJNOU KANALIZACI
Stavební práce na výstavbě kanalizace
17
Ø7 v odvětví
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – NAPOJENÍ OSADY TUŠŤ NA VEŘEJNOU KANALIZACI
Stavební práce na výstavbě kanalizace
16
Ø7 v odvětví
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – NAPOJENÍ OSADY FRANTIŠKOV NA VEŘEJNOU KANALIZACI
Stavební práce na výstavbě kanalizace
24
Ø7 v odvětví
Modernizace místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
2 42 413 844
Auböck s.r.o.
1 34 644 668
Metrostav a.s.
1 26 490 818
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
1 6 870 034
Lesostavby Třeboň a.s.
1 6 613 511
Ostatní dodavatelé 4 13 275 719

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 145 339 172
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -66 192 004
Nákupy celkem 79 147 167

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

81%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (1 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)