Malá města • 2018

Město Lišov

IČO 00245178

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. O zakázky je dostatečná konkurence.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Lišově
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
4
Ø4 v odvětví
„Stavební úpravy MK, chodníků, přístupů k domům a veřejného osvětlení ulic Čechova a Úzká“
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Napojení místní části Hůrky na vodovodní řad města Lišov
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
14
Ø7 v odvětví
Dodávka velkokapacitní CAS pro JSDH Lišov
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Výstavba jednostranného chodníku v obci Lhotice
Stavební úpravy chodníků
6
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MANE STAVEBNÍ s.r.o.
1 19 769 968
AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
1 10 448 200
ALSTAP s.r.o.
1 6 348 110
SPS - VKP s.r.o.
1 6 173 000
K-BUILDING CB, a.s.
1 5 234 567
Ostatní dodavatelé 7 17 684 387

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 89 684 922
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 41 980 383
Nákupy celkem 131 665 306

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Oprava chodníků při silnici I/34, Lišov - vícepráce
Vícepráce
305 324

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 8% (1 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (2 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

2%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 36% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)