Malá města • 2018

Město Česká Skalice

IČO 00272591

Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

43.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

22%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Přírodní koupací biotop Rozkoš - Česká Skalice (opakované řízení)"
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
4
Ø4 v odvětví
Svoz komunálního odpadu na roky 2016 - 2019 na správním území Města Česká Skalice
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø2 v odvětví
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO KŘENKOVA 42, ČESKÁ SKALICE
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO KŘENKOVA 42, ČESKÁ SKALICE
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
„Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30 a dopravního automobilu – pro JSDH Česká Skalice“
Hasičská vozidla
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
GREEN PROJECT s.r.o.
1 18 871 186
Marius Pedersen a.s.
1 13 329 744
Průmstav Náchod s.r.o.
1 7 938 697
MARHOLD a.s.
1 7 770 334
THT Polička, s.r.o.
1 6 198 000
Ostatní dodavatelé 2 6 480 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 66 589 719
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 122 583 871
Nákupy celkem 189 173 590

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (1 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (2 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (1 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

57%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,71 (Průměrný počet chyb na zakázku)