Malá města • 2018

Město Jistebnice

IČO 00252425

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

49.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Božejovice – kanalizace a ČOV
Stavební práce na výstavbě kanalizace
7
Ø7 v odvětví
B.j. 6 PB - PČB Jistebnice
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Obnova zastaralé techniky u hasičů v Jistebnici
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Jistebnice - nový vodní zdroj pro Hůrku u Jistebnice
Výstavba úpraven vody
7
Ø5 v odvětví
Systém odděleného sběru pro město Jistebnice
Zdvihací a manipulační zařízení
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SWIETELSKY stavební s.r.o.
2 21 728 551
STATUS stavební a.s.
1 7 838 838
THT Polička, s.r.o.
1 6 222 000
AGROZET České Budějovice, a.s.
1 2 324 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 52 833 152
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 13 397 342
Nákupy celkem 66 230 494

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (1 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 20% (1 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (1 z 5)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,20 (Průměrný počet chyb na zakázku)