Malá města • 2018

Město Soběslav

IČO 00252921

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

34.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
2
Ø4 v odvětví
Komunikace a inženýrské sítě pro RD "U sídliště Svákov" - Soběslav, 2. etapa
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Přístavba a stavební úpravy sportovní haly Soběslav
Stavební úpravy sportovních zařízení
13
Ø3 v odvětví
Revitalizace jižní části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 3. etapa
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Chlebov - kanalizace a stabilizační nádrže
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
18
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Spilka a Říha s.r.o.
2 25 035 065
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
1 13 161 497
KAVEX Bohemia s.r.o.
1 6 715 413
Lesostavby Třeboň a.s.
1 4 872 209

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 60% (3 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

39%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 52 475 170
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 297 697 027
Nákupy celkem 350 172 197

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

40%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)