Malá města • 2018

Obec Čerčany

IČO 00231584

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

0%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

3%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
DAICH spol. s r. o.
2 69 841 436
Envisystem, s.r.o.
1 3 950 000
Marius Pedersen a.s.
1 2 756 534
INGBAU CZ s.r.o.
1 537 324

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 80% (4 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 77 085 294
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -8 288 715
Nákupy celkem 68 796 579

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodatečné stavební práce - Výměna oken a zateplení fasády objektů C a D
Vícepráce
2 331 917
Dodatečné stavební práce - Zateplení domu s pečovatelskou službou v obci Čerčany
Vícepráce
537 324

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

40%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 60% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,80 (Průměrný počet chyb na zakázku)