Malá města • 2018

Město Pyšely

IČO 00240664

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

27.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Rekonstrukce, přístavba a nástavba základní školy T.G.Masaryka“
Stavební úpravy školních budov
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Pyšelích, Zaječicích, Kovářovicích a Nové Vsi
Práce na opravě silnic
2
Ø6 v odvětví
"Rekonstrukce místních komunikací města Pyšely"
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
"Realizace úspor energie ZŠ T.G.M. Pyšely"
Stavební úpravy školních budov
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STATUS stavební a.s.
2 51 361 160
B E S s.r.o.
2 28 631 194
THT Polička, s.r.o.
1 6 669 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 87 574 363
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -75 219 495
Nákupy celkem 12 354 868

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

95%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,20 (Průměrný počet chyb na zakázku)