Malá města • 2018

Město Potštát

IČO 00301795

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Konkurence je nedostatečná.

78.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

18%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského
Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
5
Ø8 v odvětví
POTŠTÁT – LIPNÁ, VODOVOD
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ v Potštátě
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
FZŠ – Potštát – Cisternová automobilová stříkačka
Cisternové automobilové stříkačky
1
Ø2 v odvětví
Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Potštát
Motorová vozidla
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
COLAS CZ, a.s.
1 66 464 939
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
1 66 464 939
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 7 882 400
THERM, spol. s r. o.
1 5 725 502
WISS CZECH, s.r.o.
1 5 094 900
Ostatní dodavatelé 1 2 299 900

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 242 903 949
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -204 221 080
Nákupy celkem 38 682 869

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

62%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,83 (Průměrný počet chyb na zakázku)