Malá města • 2018

Město Teplá

IČO 00255050

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Město Teplá – sídliště Školní – stavební práce
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
Pořízení techniky pro lesní hospodářství - město Teplá
Traktory
1
Ø2 v odvětví
Protipovodňová opatření pro město Teplá
Prevence záplav
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

23%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
1 16 361 647
Agroobchod-sever, s.r.o.
1 3 493 000
EMPEMONT s.r.o.
1 2 185 082
3x N spol. s r.o
2 1 386 314

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 31 815 356
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 80 161 422
Nákupy celkem 111 976 778

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

78%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

33%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)