Malá města • 2018

Obec Nivnice

IČO 00291170

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. O zakázky je dostatečná konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
ZTV ulice Nábřežní, Nivnice
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Sportovní areál Nivnice II. etapa
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Nivnice silnice III/4981
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø7 v odvětví
SPORTOVNÍ AREÁL NIVNICE 2016 ET. 1: STAV. ÚPR. STÁV. FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Stavební úpravy sportovních zařízení
1
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MITES s.r.o.
2 14 620 184
DISKET, s.r.o.
1 5 899 869
KKS, spol. s r.o.
1 5 238 711

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 44 795 116
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 47 492 634
Nákupy celkem 92 287 750

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

69%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

33%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)