Malá města • 2018

Město Protivín

IČO 00250023

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Odkanalizování místní části Myšenec
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Průtah městem Protivín – I. etapa Mírová ul. – Vodohospodářské objekty
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Protivín - rekonstrukce ulice B. Němcové a Na Chmelničkách
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Pořízení požární cisterny pro jednotku SDH Protivín
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v Protivíně
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

10%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Š+H Bohunice, s.r.o.
7 52 868 823
THT Polička, s.r.o.
1 6 179 900
S A P. spol. s r.o.
1 2 877 000
UCHYTIL s.r.o.
1 2 345 789

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 86 783 054
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 88 799 858
Nákupy celkem 175 582 912

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

64%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Protivín - rekonstrukce ul. Fučíkova a Ve Školce
Mimo směrnici
6 748 165

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

73%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (4 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 9% (1 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (1 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

70%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 91% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,82 (Průměrný počet chyb na zakázku)