Malá města • 2018

Město Moravský Beroun

IČO 00296244

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně (opakované řízení)
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Revitalizace městského parku v Moravském Berouně
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
„Těžba dřeva harvestorovou technologií Moravský Beroun - 2017“
Produkty lesnictví a těžby dřeva
5
Ø3 v odvětví
Provedení těžby dříví harvestorovou technologií s přiblížením na OM
Služby v oblasti těžby dřeva
5
Ø9 v odvětví
Město Moravský Beroun - Provedení těžby dříví harvestorovou technologií s přiblížením na OM - II.
Služby v oblasti těžby dřeva
11
Ø9 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
OHL ŽS, a.s.
1 43 761 434
NOSTA, s.r.o.
1 7 314 000
KADOSFOREST, s.r.o.
2 7 275 500
PERPERUNA ECO s.r.o.
1 4 674 000
TS Bruntál, s.r.o.
1 2 936 058

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (3 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 78 893 832
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 177 732 063
Nákupy celkem 256 625 895

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 3,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)