Malá města • 2018

Město Týnec nad Sázavou

IČO 00232904

Do zakázek se hlásí dostatek firem. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

34.
pořadí
74%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Komentáře k výsledkům ukazatelů kvalita dat ve Věstníku a kvalita dat na Profilu:

  • Zakázka Stavební úpravy budovy sokolovny čp. 82 ve Zbořeném Kostelci za účelem snížení energetické náročnosti - nezveřejnění oznámení o zakázce ve Věstníku nebylo dle platné legislativy povinné.
  • Zakázky Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou, ČOV Týnec nad Sázavou, Dostavba dosazovací nádrže II, Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budov městského úřadu a polikliniky v Týnci nad Sázavou byly a jsou uveřejněny na profilu zadavatele (https://www.katalogprojektu.eu/Profil_zadavatele/00232904/ nebo https://nen.nipez.cz/profil/TnS), jedná se o nedostatek při stahování dat pro hodnocení.
  • Zakázka Stavební úpravy budovy sokolovny čp. 82 ve Zbořeném Kostelci za účelem snížení energetické náročnosti - nesoulad v druhu řízení uvedeném na Věstníku je dán zaškrtnutím jiné kolonky než na profilu zadavatele.


Vyjádření zIndexu

Děkujeme za stanovisko a gratulujeme k nadprůměrnému výsledku v hodnocení. K uvedeným připomínkám:

  1. Zakázka Stavební úpravy budovy sokolovny čp. 82 byla uveřejněna jako Otevřené řízení, pro které oznámení ve Věstníku povinné vždy bylo. Zřejmě nebyla řádně označena jako Zjednodušené podlimitní řízení (viz často kladený dotaz č 7).
  2. Nejedná se o nedostatek, zakázka s daným evidenčním číslem se ve strojovém rozhraní ani jednoho profilu skutečně nenachází a dochází tak k porušení vyhlášky.

za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou
Stavební úpravy sportovních zařízení
5
Ø3 v odvětví
„Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou“
Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
6
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budov městského úřadu a polikliniky v Týnci nad Sázavou
Bytová výstavba
2
Ø4 v odvětví
„Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na správním území Města Týnec nad Sázavou“
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budov městského úřadu a polikliniky v Týnci nad Sázavou
Bytová výstavba
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Fastav Bau, s.r.o.
1 31 316 645
Stavební firma Pazdera s.r.o.
3 24 954 362
DAKA Stav, s.r.o.
1 21 476 706
Osvětlení Týnec, k.s.
1 11 278 265
Porr a.s.
1 3 319 121

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 114 427 643
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 84 292 564
Nákupy celkem 198 720 208

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

43%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 57% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,57 (Průměrný počet chyb na zakázku)