Malá města • 2018

Město Rosice

IČO 00282481

Konkurence je nedostatečná. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

24%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Podpora předškolního vzdělávání v Rosicích - Rekonstrukce MŠ Smetanova Rosice
Rekonstrukce budov
2
Ø4 v odvětví
Novostavba MŠ Smetanova
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
Zvýšení připravenosti JSDH Rosice k řešení rizik vyplývajících z extrémního sucha.
Hasičská vozidla
1
Ø2 v odvětví
Plovárna Rosice
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pražská plynárenská, a.s.
4 11 297 313
VAŠSTAV, s.r.o.
1 9 749 203
Hrušecká stavební spol. s r.o.
1 9 749 203
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
1 7 706 045
THT Polička, s.r.o.
1 6 460 000
Ostatní dodavatelé 2 1 229 900

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 62 351 014
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 166 358 064
Nákupy celkem 228 709 078

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Digitální úřední deska – MěÚ Rosice
Mimo směrnici
699 900

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 29% (2 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 14% (1 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

54%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 86% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,29 (Průměrný počet chyb na zakázku)