Malá města • 2018

Město Staňkov

IČO 00253766

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

27.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

93%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Staňkovsko - odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a dokanalizování Staňkova – III. etapa, IV.etapa – odkanalizování Vránova
Stavební materiály a příbuzné prvky
10
Ø3 v odvětví
Lávka přes řeku Radbuzu
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
11
Ø5 v odvětví
ŘEŠENÍ CYKLODOPRAVY VE MĚSTĚ STAŇKOV A V JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Výstavba cyklistických stezek
5
Ø5 v odvětví
Staňkov – Místní komunikace k Bílému Mlýnu
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø7 v odvětví
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Staňkov
Prevence záplav
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

14%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mamelom, s.r.o.
1 108 995 398
HABAU CZ s.r.o.
1 9 254 666
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
1 5 651 255
SMP CZ, a.s.
1 5 299 532
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
2 2 852 418
Ostatní dodavatelé 4 6 672 667

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 143 074 316
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -34 390 490
Nákupy celkem 108 683 826

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (2 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

41%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 63% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,88 (Průměrný počet chyb na zakázku)