Městské části • 2018

Městská část Praha 16

IČO 00241598

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

31%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
KRYTÝ BAZÉN PRAHA 16 - RADOTÍN
Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
2
Ø3 v odvětví
Hasičská zbrojnice Radotín
Výstavba požárních stanic
7
Ø6 v odvětví
„ZŠ Loučanská – vestavba školní auly do atria budovy ZŠ a nástavba sborovny“
Výstavba základních škol
1
Ø5 v odvětví
Přístavba základní školy - Stavební úpravy ZŠ Loučanská 1112/3
Výstavba základních škol
14
Ø5 v odvětví
Dovybavení JSDH Radotín - nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 30
Cisternové automobilové stříkačky
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ALBET stavební, s.r.o.
2 82 574 363
CETUS PLUS, a.s.
1 27 564 003
ARENT VT, s.r.o.
1 9 856 672
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
2 7 721 782
THT Polička, s.r.o.
1 6 398 000
Ostatní dodavatelé 3 12 291 992

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ ČINNOSTI – DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE: „MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN“
Předchozí zakázka bez nabídek
1 779 782

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (1 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 50% (5 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)