Malá města • 2018

Obec Veřovice

IČO 00298531

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

21%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kanalizace a ČOV obce Veřovice
Stavební práce na výstavbě kanalizace
3
Ø7 v odvětví
Vodovodní řady pro dolní část obce Verovice
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Víceúčelový dům v obci Veřovice
Výstavba domů
5
Ø4 v odvětví
Přístavba, nástavba a stavební úpravy šatních kabin sportovního areálu
Rekonstrukce budov
13
Ø4 v odvětví
„Manažer projektu – Kanalizace a ČOV obce Veřovice“
Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SYNER VHS Vysočina, a.s.
1 86 446 769
IMOS Brno, a.s.
1 86 446 769
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
1 29 721 777
BYSTROŇ Group a.s.
3 25 057 789
AP INVESTING, s.r.o.
1 3 699 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 240 887 943
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -235 750 736
Nákupy celkem 5 137 206

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Přístavba, nástavba a stavební úpravy šatních kabin sportovního areálu - dodatečné stavební práce
Vícepráce
92 855

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

92%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 33% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,33 (Průměrný počet chyb na zakázku)