Malá města • 2018

Obec Chýně

IČO 00241296

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nová škola Chýně s přilehlou komunikací
Výstavba základních škol
6
Ø5 v odvětví
Nákup IT vybavení včetně příslušenství
Počítače
2
Ø2 v odvětví
Výsadba části biokoridoru na parcele č. 898 a 910 v k.ú. Chýně
Služby vysazování a údržby zelených ploch
7
Ø4 v odvětví
OBEC CHÝNĚ - SBĚR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
Sběr odpadu
2
Ø2 v odvětví
Nákup IT vybavení včetně příslušenství
Osobní počítače
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

0%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PKS stavby a.s.
1 175 096 260
J4W s.r.o.
1 1 312 000
STROMMY COMPANY, s.r.o.
1 789 252
RUMPOLD-P s.r.o.
1 626 865
NWT a.s.
3 555 840
Ostatní dodavatelé 2 632 260

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 179 012 477
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -170 652 063
Nákupy celkem 8 360 414

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

25%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (1 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 20% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)