Městské části • 2018

Městská část Praha - Čakovice

IČO 00231291

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy a nástavba objektu Dyjská 715, pro ZŠ
Přestavba budov
6
Ø4 v odvětví
Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Čakovice
Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
1
Ø6 v odvětví
Objekt pro sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeboradice
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje
5
Ø2 v odvětví
Systém svozu bioodpadu v MČ Praha - Čakovice
Plošinové a sklápěcí nákladní automobily
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
B & J Holding, a.s.
1 14 012 136
GAMA HOLDING Praha a.s.
1 8 990 000
IM-stav Praha s.r.o.
1 7 599 985
Ondřej - Meissner, spol. s r.o.
1 5 875 590
HAGEMANN a.s.
1 3 420 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 76%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (1 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (1 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 14% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,57 (Průměrný počet chyb na zakázku)