Malá města • 2018

Město Habartov

IČO 00259314

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

49.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kanalizace Kluč II. etapa
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Kanalizace Kluč III. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Demolice a výstavba nové budovy MŠ Duhová, Habartov
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
STAVEBNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE HORNICKÁ
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Údržba bytového a nebytového fondu města Habartov v letech 2017 - 2021 - opakované vyhlášení
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MOBIKO plus a.s.
1 14 398 312
EUROVIA CS, a.s.
1 10 945 759
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
1 7 590 424
STAMOZA, společnost s ručením omezeným
1 5 169 279
BEVAMONT s.r.o.
1 1 159 838
Ostatní dodavatelé 1 1 099 220

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 58 705 396
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 181 544 073
Nákupy celkem 240 249 469

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

41%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 75% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,38 (Průměrný počet chyb na zakázku)