Městské části • 2018

Městský obvod Ostrava - Poruba

IČO 00845451

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

3.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zimní údržba a přečišťování komunikací na území SMO-MOb Poruba
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
3
Ø2 v odvětví
Zimní údržba komunikací na území SMO-MOb Poruba
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
4
Ø2 v odvětví
Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Běžná údržba komunikací městského obvodu Poruba
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
5
Ø7 v odvětví
Údržba veřejné zeleně na území městského obvodu Poruba
Služby vysazování a údržby zelených ploch
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Služby ŠVARC s.r.o.
1 44 340 110
VYKRUT zahradní služby a.s.
1 44 340 110
Sdružení Petr Vykrut a KHL EKO, a.s. – Zimní údržba Ostrava Poruba
1 37 909 700
BYSTROŇ Group a.s.
1 34 855 654
Klesser Company s.r.o.
1 30 000 000
Ostatní dodavatelé 30 113 100 652

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 35% (6 z 17)
Necenová soutěž 0% (0 z 17)
Dělení zakázky na části 12% (2 z 17)
Elektronická aukce 29% (5 z 17)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 88%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

87%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 12%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,35

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 32)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (4 z 32)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 32)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 32)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 32)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 32)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 32)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 32)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

19%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 42% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,94 (Průměrný počet chyb na zakázku)