Městské části • 2018

Městský obvod Plzeň 1

IČO 00075370

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

9.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 42%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
HENSTAV s.r.o.
2 6 966 679
BM stavební, s.r.o.
1 5 528 636
ELIOD servis, s.r.o.
2 3 248 777
Daniel Dvořák
2 2 875 598
Petr Milota
1 2 824 586
Ostatní dodavatelé 4 405 662

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 100% (4 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Parkoviště a sportovní hřiště Manětínská 10, Plzeň - dodatečné stavební práce
Vícepráce
487 151

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (1 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 62% (5 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)