Městské části • 2018

Městský obvod Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky

IČO 00845451

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

12%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Renovace zdravotechniky v bytovém domě Gen. Hrušky 1216/23 v Ostravě-Mariánských Horách
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
2
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2435/7, 2436/9 a 2437/11 v Ostravě-Mariánských Horách
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
3
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
2
Ø5 v odvětví
Sportovní hřiště při ZŠ Gen. Janka, Ostrava – Mariánské Hory
Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
6
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava – Mariánské Hory
Výstavba silnic
3
Ø8 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
INTOZA s.r.o.
3 25 016 097
TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
1 6 643 116
MDS Ostrava s.r.o.
1 4 999 761
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.
1 4 100 153
ARBOR MORAVIA s.r.o.
1 3 154 456

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 67% (2 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (1 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 38% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,63 (Průměrný počet chyb na zakázku)