Městské části • 2018

Městská část Brno - Komín

IČO 44992785

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. O zakázky je dostatečná konkurence.

10.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Letní a zimní údržba komunikací, čištění ploch veřejného prostranství, blokové čištění komunikací a odstavných ploch v MČ Brno - Komín
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
7
Ø2 v odvětví
Údržba ploch veřejné zeleně v MČ Brno-Komín
Zahradnické služby
5
Ø5 v odvětví
Údržba ploch veřejné zeleně v MČ Brno-Komín
Zahradnické služby
6
Ø5 v odvětví
Údržba ploch letní a zimní údržby komunikací v MČ Brno-Komín
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
5
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

16%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
FALKY, spol. s r.o.
3 3 370 356
Dvořák Comte, a.s.
1 1 277 245

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 80% (4 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)