Městské části • 2018

Městský obvod Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz

IČO 00845451

Do zakázek se hlásí dostatek firem. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

12.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Rekonstrukce ul. 28. října" (od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II)
Různé povrchové práce
6
Ø5 v odvětví
"Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa"
Různé povrchové práce
4
Ø5 v odvětví
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část, CZ.1.02/3.2.00/13.20570
Stavební úpravy školních budov
12
Ø5 v odvětví
Regenerace sídliště Šalamouna - 5.B etapa II
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
ZŠO, Gebauerova 8 - výměna oken
Stavební úpravy školních budov
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
JANKOSTAV s.r.o.
5 36 597 641
ALPINE Bau CZ a.s.
3 25 103 628
MH - STAVBY, s.r.o.
5 24 127 732
SILNICE.CZ s.r.o.
1 10 228 851
AWT Rekultivace a.s.
2 10 195 374
Ostatní dodavatelé 21 56 914 601

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

60%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 56% (5 z 9)
Necenová soutěž 0% (0 z 9)
Dělení zakázky na části 11% (1 z 9)
Elektronická aukce 0% (0 z 9)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II
Vícepráce
2 371 564
Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II
Vícepráce
1 234 130
ZŠO, Gebauerova 8 - výměna oken
Vícepráce
963 434
Sládkova 6 - stavební úpravy domu
Vícepráce
825 480
Regenerace sídliště Fifejdy II – III.etapa
Vícepráce
575 208

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

81%
průměr 76%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 41% (13 z 32)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 32)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 32)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 32)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 32)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 32)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 32)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (2 z 32)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

19%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 45% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,06 (Průměrný počet chyb na zakázku)